Hagkvæmar framkvæmdir í Hvítársíðu

Borunarframkvæmdir við Kirkjuból í Hvítársíðu.
Borunarframkvæmdir við Kirkjuból í Hvítársíðu.

Alvarr ehf lauk nýlega við að bora 245 metra djúpa holu fyrir Ragnar Sigurðsson á Kirkjubóli í Hvítársíðu. Töluvert magn af rúmlega 30°C heitu vatni fékkst úr holunni og næst verður ráðist í að smíða mun öflugri varmadælu en þá sem Alvarr smíðaði sumarið 2011.

Það er ánægjulegt að geta þess að varmadælan frá 2011 hefur framleitt heitt vatn á svo hagstæðu verði að ódýrustu hitaveitur landsins eru varla samkeppnisfærar við það. Varmastuðullinn er nálægt 6, sem þýðir að deila má með 6 í raforkuverðið. Segja má að viðhald og eftirlitskostnaður hafi verið á við núllpunkt hingað til, enda var vandað til við val á íhlutum og við smíði varmadælunnar. Borinn er nú kominn í Fljótstungu í Hvítársíðu þar sem næsta verkefni bíður.

 

Hagkvæmar framkvæmdir í Hvítársíðu

Alvarr ehf hefur sölu á Aermec loft-vatns varmadælum

Aermec loft-vatns varmadælur
Aermec loft-vatns varmadælur.

Alvarr ehf hefur tekur að sér sölu á Aermec loft-vatns varmadælum.

Aermec er gamalgróinn framleiðandi á loft-vatns varmadælum en NRK serian þeirra er hönnuð með stærri byggingar og norðlægar slóðir í huga. Vélarnar eru byggðar upp með þeim hætti að 2 til 4 Copeland pressum er raðað saman á tvær aðskildar kælirásir og vinna allar einingarnar saman þegar álag er mikið, en detta svo út ein af annari þegar álag minnkar.

Við höfum yfirgripsmikla þekkingu og reynslu af loftvarmadælum, en þessar vélar myndum við staðsetja 10 til 20 metra frá húsvegg og byggja vandað vindskýli yfir vélina þar. Áætla má að orkusparnaður þessara véla liggi á bilinu 60 til 65% miðað við beina rafhitun, en það er háð staðsetningu á landinu og framrásarhita vatnsins.

Samstarfsaðili okkar í Svíþjóð er umboðsaðili fyrir Aermec á norðurlöndunum. Meðfylgjandi er bæklingur fyrir áhugasama, en upplýsingar um verð og fleira gefur Friðfinnur K. Daníelsson í síma 894 1624 eða á alvarr@alvarr.is.

Bæklingur frá Aermic

Alvarr ehf hefur sölu á Aermec loft-vatns varmadælum

Vel gengur í Vík

Vík í Mýrdal
Vík í Mýrdal.

Ekki verður annað sagt en varmadælan við sundlaugina í Vík geri það gott. Vélin var upphaflega gangsett þann 5 febrúar 2015, en 20. apríl 2015 byrjuðum við að skrá uppsafnaðan sparnað. Við vitum að talningin er hárrétt en við u.þ.b. 524 þús kWh markið stoppar talningin og þarf þá að núllstilla teljarann og byrja upp á nýtt.

Þessi talningarbúnaður verður útfærður með öðrum hætti í næstu varmadælu, en við höfum ýmislegt lært með smíði þessarar dælu og annara véla.

Eftir sem áður höfum við fylgst náið með og er gaman að segja frá því, að í dag nam uppsafnaður sparnaður tímabilsins samtals 1.623.105 kWh.

Að teknu tilliti til meðalgildis varmastuðuls má einnig setja fyrirliggjandi upplýsingar fram með eftirfarandi hætti:

Framleidd varmaorka, þ.e. inn á hitunarkerfi skóla og sundlaugar 2.238.765 kWh (100%)
Aðkeypt raforka á varmadælu og borholudælu, samtals 615.660 kWh (27,5%)
Orkusparnaður (orka sem sótt er í 5,9°C borholuvatnið) 1.623.105 kWh (72,5%)
Vel gengur í Vík

Vatns- og varmadælukerfi

Það sem við byrjuðum að þreifa okkur áfram með fyrir rúmum 15 árum er nú orðin algeng lausn og æ fleiri hugsa sér til hreyfings í þeirri viðleitni að ná niður kyndikostnaði.

Hér fyrir neðan má sjá einfalda grunnmynd af aðferð sem er sérstaklega hugsuð fyrir þá sem skortir gott neysluvatn.

Vatns- og varmadaelukerfi
Vatns- og varmadaelukerfi.

Við hjálpum til við alla þætti verkefna af þessu tagi, þar með talið:

  • Undirbúningsvinnu og hagkvæmniathuganir.
  • Staðarval borholu.
  • Boranir og mælingar á vatnsmagni og efnainnihaldi.
  • Hönnun og smíði varmadælu – eða innflutning, eftir atvikum.
  • Aðstoð við tengingar og gangsetningu.

Hafið samband og ræðum lausnir.

 

Vatns- og varmadælukerfi

Heat Pump in Vik

Although clean water from geothermal wells accounts for approximately 90% of our house heating demand, the remaining 10% rely on electricity although it´s a lot more expensive.

Vík
Vík in Myrdalur, South-Iceland.

One of the communities where geothermal water is hard to find. The picturesque village of Vik, located at the southern coast of Iceland.

Together with a team of companies and individuals we have recently built and installed a variable capacity heat pump for the school & swimming pool buildings in Vik, resulting in approximately 75% energy savings.

For those interested, please click the link below for real time information.

Please log in here
User name: Alvarr
Password: Skoli.vik

Team members involved in the project:

Our contribution: Project appraisal, drilling & well testing. Heat Pump design and installation.
Sölvi Traustason: Heat Pump chassis, accumulator tank & other stainless steel structures.
www.kaeling.is Heat Pump assembly.
www.samey.is Electrical items, PLC & communication.
www.vsb.is “In house” heating system design and project management.
Heat Pump in Vik